Veros Lint

Verroest maar sterk

Veros Loopteam: 10 Miles 2019

Op 28/04/2019 loopt het Veros Loopteam de Antwerp 10 Miles om maar liefst 3 goede doelen te steunen! We kiezen resoluut voor verenigingen die ons nauw aan het hart liggen en een absolute meerwaarde kunnen bieden in de levenskwaliteit van onze zieke medemens. Meer info over de verenigingen vind je op deze links:
Vereniging voor het opleiden van meldingshonden voor diabetici
Vereniging om ziekenhuisopnames voor kinderen met kanker meer aangenaam te maken
Vereniging van en voor patiënten van sclerodermie

Zin om ons een hart onder de riem te steken, te supporteren en deze verenigingen mee te steunen? Dan nodig ik je graag uit om onderstaand sponsorformulier invullen. Alvast bedankt!

Sponsoring Veros Loopteam

NOTA: de betalingsaanvraag van deze sponsorloop wordt verzonden een week na 28/04/2019, vrije giften kunnen uiteraard ook altijd op rekeningnummer BE06 6512 7348 3422

De Houtmeuter, lokaal en terrein van Veros

Op 31 maart 2016 kreeg de voorzitter een Proces Verbaal in de brievenbus, waarin door een ambtenaar van Ruimtelijke Ordening Vlaanderen gesteld werd dat het lokaal van Veros zonder bouwvergunning in een landbouwgebied stond. En dat dit zo snel mogelijk moest rechtgezet worden, ofwel door een regularisatie van de toestand, ofwel door het terrein in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Na verschillende contacten met het gemeentebestuur van Lint, bleek dat regularisatie niet mogelijk is, vermits de gemeente geen actie wenst te ondernemen om de bestemming van het terrein in de Bouwenstraat te wijzigen.

Veros heeft ondertussen de volgende stappen gezet:

– met scouts en met vzw Scouting Lint overeengekomen dat Veros een lokaal mag oprichten op het scoutsterrein op de Luitersheide

– met de gemeente overeengekomen dat Veros een erfpachtovereenkomst krijgt voor dat stukje terrein

– een architect aangesteld, die een ontwerp klaar heeft, en die een bouwaanvraagdossier voorbereidt

– een bouwcomité opgericht om alles in goede banen te leiden.

Tegelijkertijd met deze acties blijft Veros proberen om op een of andere manier het huidige lokaal en terrein te behouden. Er is nog een kleine mogelijkheid en we willen die echt niet onbenut laten. Binnenkort meer hierover.

We beloven u op de hoogte te houden van de evoluties.

 

« Oudere berichten

© 2020 Veros Lint

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑