Veros Lint

Verroest maar sterk

Veros Volksspelendag

Op 2 juni organiseert Veros een heuse volksspelendag met oude en nieuwe volksspelen, voor jong en minder jong.
Buiten volksspelen zijn er ook drank- en eetstandjes, een schminkstand,… en een kampvuur als afsluiter.

Afspraak aan ons lokaal in de Bouwenstraat vanaf 14u.

De Houtmeuter, lokaal en terrein van Veros

Op 31 maart 2016 kreeg de voorzitter een Proces Verbaal in de brievenbus, waarin door een ambtenaar van Ruimtelijke Ordening Vlaanderen gesteld werd dat het lokaal van Veros zonder bouwvergunning in een landbouwgebied stond. En dat dit zo snel mogelijk moest rechtgezet worden, ofwel door een regularisatie van de toestand, ofwel door het terrein in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Na verschillende contacten met het gemeentebestuur van Lint, bleek dat regularisatie niet mogelijk is, vermits de gemeente geen actie wenst te ondernemen om de bestemming van het terrein in de Bouwenstraat te wijzigen.

Veros heeft ondertussen de volgende stappen gezet:

– met scouts en met vzw Scouting Lint overeengekomen dat Veros een lokaal mag oprichten op het scoutsterrein op de Luitersheide

– met de gemeente overeengekomen dat Veros een erfpachtovereenkomst krijgt voor dat stukje terrein

– een architect aangesteld, die een ontwerp klaar heeft, en die een bouwaanvraagdossier voorbereidt

Рeen bouwcomité opgericht om alles in goede banen te leiden.

Tegelijkertijd met deze acties blijft Veros proberen om op een of andere manier het huidige lokaal en terrein te behouden. Er is nog een kleine mogelijkheid en we willen die echt niet onbenut laten. Binnenkort meer hierover.

We beloven u op de hoogte te houden van de evoluties.

 

« Oudere berichten

© 2018 Veros Lint

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑