Op 31 maart 2016 kreeg de voorzitter een Proces Verbaal in de brievenbus, waarin door een ambtenaar van Ruimtelijke Ordening Vlaanderen gesteld werd dat het lokaal van Veros zonder bouwvergunning in een landbouwgebied stond. En dat dit zo snel mogelijk moest rechtgezet worden, ofwel door een regularisatie van de toestand, ofwel door het terrein in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Na verschillende contacten met het gemeentebestuur van Lint, bleek dat regularisatie niet mogelijk is, vermits de gemeente geen actie wenst te ondernemen om de bestemming van het terrein in de Bouwenstraat te wijzigen.

Veros heeft ondertussen de volgende stappen gezet:

– met scouts en met vzw Scouting Lint overeengekomen dat Veros een lokaal mag oprichten op het scoutsterrein op de Luitersheide

– met de gemeente overeengekomen dat Veros een erfpachtovereenkomst krijgt voor dat stukje terrein

– een architect aangesteld, die een ontwerp klaar heeft, en die een bouwaanvraagdossier voorbereidt

Рeen bouwcomité opgericht om alles in goede banen te leiden.

Tegelijkertijd met deze acties blijft Veros proberen om op een of andere manier het huidige lokaal en terrein te behouden. Er is nog een kleine mogelijkheid en we willen die echt niet onbenut laten. Binnenkort meer hierover.

We beloven u op de hoogte te houden van de evoluties.