lijkt wat scheef te staan, maar dat is niet, dat is het effect van de foto. Alles staat loodrecht !!!

en zo werken we geleidelijk aan naar een volledig lokaal.