vanaf het fietspad gekeken, tussen de takken door …
de kant van het scoutsterrein
de kant van ons eigen terrein(tje)…
zo gaat het er binnen uitzien, gekeken van op de plaats waar “den toog” gaat komen …