Er is de voorbije weken, en vooral verleden zaterdag, heel hard verder gewerkt aan het nieuwe veros-leiding-lokaal.

Er zijn al een aantal binnenwanden geplaatst:

Er is buiten verder gewerkt: graafwerk voor alle mogelijke aansluitingen, zoals riolering, afvoer toilet, afvoer keuken, afvoer regenwater van “kubus” en lokalen. Aansluiting van al die buizen op de juiste afvoeren van het Luytershof (bestaande scoutslokaal).

Niet alleen afvoeren werden in orde gemaakt, maar ook aanvoer van water (leidingwater en hemelwater), elektriciteitskabel en draden voor data-transport (bv. alarm) werden in een 70 cm diepe gleuf gestoken.

Ook op zaterdag hebben 2 dappere verosleden heel de doorgang achter sjorkot-containerparkje-groene container compleet vrij gemaakt, zodat de aanleg van een pad dat zal dienen als een aparte ingang kan starten.

Tenslotte werd het terrein zo ongeveer “kampklaar” gemaakt.

En een van de volgende dagen zou ook de groene container nog van het terrein verwijderd worden.

En zij zagen dat het goed was …

Volgende werken: het dak op lokaal 2 en verder binnenwanden zetten.

En daarna elektriciteit (hulp gevraagd!!) en water aansluiten.