maandag 6/9/21 heeft het bestuur samengezeten en lang vergaderd, gebrainstormd, gepraat, neuzen in dezelfde richting gezet en gepland.

Het was de eerste bestuursvergadering na de Algemene Vergadering. Volgens de spelregels dient het bestuur dan ook een voorzitter te kiezen. Het bestuur verkoos unaniem Piet, Dirk Lauwers, om zichzelf op te volgen voor een tweede termijn als voorzitter. Samen met Piet kijkt het bestuur hoopvol en vol moed de toekomst tegemoet.

De fietstocht en de barbecue van 29 augustus bleken heel gezellig, sportief, lekker en aangenaam te zijn geweest. Niet al te veel deelnemers, maar een topdag voor iedereen die er bij was.

Jaar na jaar bakt Veros vlees en vegetarische alternatieven op de barbecue na de Overgang van Scouts, Gidsen en Akabe Lint. Ook dit jaar vaardigde Veros een bakploeg af die de meer dan 220 ingeschreven deelnemers voorzagen van perfect gegaarde vleesstukken. Ook voor wie geen kinderen (meer) heeft als lid of in leiding blijft deze startdag een groot scoutsfeest. Met een groot kampvuur als afsluiter.

Een volgende activiteit die er zit aan te komen zal doorgaan op zondag 3 oktober. Dan gaat Veros op bezoek bij het scoutsmuseum in Leuven. Een beetje geschiedenis opfrissen kan nooit kwaad en dit jaar is er een tijdelijke tentoonstelling over akabe. Meer praktische info over deze uitstap zal nog volgen. Hierbij alvast een link hierover: https://www.scoutsmuseum.be/het-museum/tijdelijke-tentoonstelling/

Een weekje later, 8-10 oktober, gaat het jaarlijkse Verosweekend door. De ingeschreven leden krijgen ook hier nog meer info over.

Vosog, de overkoepelende oud-scouts/oud-gidenorganisatie, houdt haar jaarlijks trefdag dit jaar in de prachtige landcommanderij Alden-Biesen. Verosleden die hier graag meer inlichtingen over willen of die hier aan willen deelnemen kunnen dit via volgende link https://www.vosog.be/info/trefdag/ .

In het najaar staat ook de brunch terug op het programma. Er wordt nu zo snel als mogelijk samengezeten met de kapoenenleiding om hiervoor een geschikte datum te vinden. In een volgende nieuwsbrief kan je dan de datum vinden.

Voorlopig houden we het Veroscafé nog tweewekelijks open. De eerstvolgende momenten zijn 12 september en 26 september. Indien er voldoende tappers gevonden worden, willen we graag vanaf oktober terug wekelijks opendoen. Het blijft de plaats bij uitstek om mensen te ontmoeten, bij te praten en samen te zijn en dit in een gezellig lokaal en op een prachtig terrein. Er komt nog een e-mail met informatie omtrent het tappen en vooral de zoektocht naar mensen die eens een keertje achter de toog willen staan. Ook langs deze weg doen we alvast een warme oproep om eens af te zakken op een zondagavond naar het Veroslokaal en om eens avondje de toog te willen doen.

Korte resumé:

3/10: uitstap Scoutsmuseum Leuven

8-10/10: Verosweekend

17/10: Trefdag Vosog

12/09 + 26/09: Veroscafé

Wij nodigen je van harte uit op onze activiteiten en hopen je daar te mogen ontmoeten.