We hebben jullie beloofd dat elk belangrijk nieuws over het terrein of lokaal direct met jullie gecommuniceerd zou worden.  

Als bestuur zoeken we nog steeds naar een betaalbare oplossing om een lokaal te zetten op het Luytershof, samen met Scouts-Gidsen-Akabe Lint, de VZW en het gemeentebestuur. Zo konden we de Houtmeute rustig opkuisen en verlaten. Het Lintse gemeentebestuur had de intentie om de terreinen aan te kopen en ons beloofd dat we het terrein konden gebruiken tot de verhuis geregeld was.  

Maar helaas.  

Gisteren (10/11/2021) ontvingen we een schrijven van het OCMW van Lier met de melding dat ze ons terrein in de Bouwenstraat gaan verkopen. Niet aan het Lintse gemeentebestuur zoals eerder was gezegd maar via een openbare verkoop. In de brief wordt ons gemeld dat, omdat het volgens hen een mondeling contract is, er een opzeg is van 1 maand en we ten laatste op 31/12/2021 het lokaal moeten leegmaken en het terrein verlaten. Nu hebben we wel degelijk een schriftelijk contract dat (automatisch) verlengd werd. We werden recentelijk ook gevraagd om de huur voor het volgende jaar te betalen, wat halverwege oktober is gebeurd. Maar omdat het over de huur van een wei gaat weten we momenteel nog niet precies wat de huurwetgeving hierover zegt (zou verschillen van de huurwetgeving van een woonst).  

We hebben onmiddellijkeen afspraak gemaakt bij het OCMW van Lier, onder andere om te vragen de opzegtermijn te verlengen. Ook met het Lintse gemeentebestuur zullen we eerstdaags een gesprek hebben.  

Indien er iemand van jullie ons kan helpen om juridisch wat sterker te staan, horen we het graag! Ook een contactpersoon is welkom.  

Momenteel kan ik jullie niet meer vertellen, maar zodra we meer info hebben breng ik jullie op de hoogte.  

Ne stevige linker,  

Dirk